Celostna grafična podoba - CGP

Celostna grafična podoba je vizualni statut družbe ali blagovne znamke. Preprosto si brez dobre CGP ne moremo predstavljati sodobnega in profesionalnega poslovanja. Kaj lahko premami vaše možgane bolj kot pogled na sočne, z nežno roso oblite jagode?

Celostna grafična podoba - ogledalo vašega podjetja

Celostna grafična podoba ali skrajšano CGP je prvi vizualni kontakt vaše organizacije z naročniki. Celostna grafična podoba naj torej skozi vizualno komunikacijo predstavlja podjetje. CGP je torej skupek pravil, ki se tičejo vizualizacije logotipa, barvnih definicij le tega, sloganov in tako naprej.

 

Osnovni elementi celostne grafične podobe

Osnovno Celostno grafično podobo sestavlja več elementov – definiranih aplikacij, kot so poslovne tiskovine, tipično označevanje na objektu, tipični oglasi, blagovne znamke, (ki imajo lahko svojo CGP), itd.. S temi osnovnimi pravili lahko potem kreiramo ostale aplikacije in CGP nadgrajujemo po potrebi. CGP bi lahko enačili z statutom družbe, le da je tukaj standardizirana vizualna pojavnost. Z dobro izdelano Celostno grafično podobo se izognemo veliko težavam in stroškom pri lastni promociji, podoba pa zaradi vnaprej določenih pravil nastopa profesionalno, vsak korak je ponovljiv.

cgp adamsoft

Izdelali smo celostno grafično podobo za podjetje Adamsoft d.o.o., ki se ukvarja z razvojem poslovne programske opreme.

CGP za podjetje Akron d.o.o.

 

Celostna grafična podoba za Dujčevo domačijo.

 

Izdelava CGP za Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije.

 

grafična cgp vectum

Za podjetje Vectum d.o.o. smo oblikovali in izdelali Celostno grafično podobo. Glavna dejavnost podjetja so transportne storitve, logistika in posredovanje pri transportu.

 

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o