Izdelava bannerja - spletnih pasic

Oglaševanje v elektronskih medij je postalo naša stalnica in internet je za tovrstno produkcijo idealen medij. Doseže izbrano publiko in je relativno ugoden glede na vložena sredstva.

izdelava bannerja lokev

Bannerji - dinamično oblikovani oglasi

Spletno oglaševanje omogoča tudi selektivne prikaze na izbrane ciljne skupine, kar je pogoj za dober rezultat in številne zadetke. Ker je internet medij z največ tehnoloških raznovrstnosti, nam omogoča na enem prostoru prikazati tudi dinamično oblikovane oglase (banerje), podprte z animacijami, ki so bile še nekaj let nazaj - predvsem zaradi velikih stroškov produkcije - domena predvsem velikih podjetij.

 

Učinkoviti spletni bannerji

Z novimi tehnologijami in pravim idejnim pristopom nam je sedaj omogočeno izdelati cenovno ugoden in izvrstno oblikovan ter učinkovit spletni oglas (banner). Zaupajte nam vaše želje in skupaj z vami bomo poiskali optimalno rešitev. Naši spletni oglasi so poleg visoke sporočilnosti in izvrstne oblike optimizirani tudi za prikazovanje na ozkopasovni širinah.

izdelava banerja

Primer kaže serijo oblikovanih spletnih oglasov za SIOL.

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o