Oblikovanje logotipov

Logotip je kot osnovna komponenta Celostne grafične podobe seveda najbolj prepoznaven in najpomembnejši vizualni element organizacije. Logotip nam lahko vzbudi zaupanje ali nazaupanje v subjekt, ki ga predstavlja. Zato je dobro oblikovan logotip kritičnega pomena za ugled organizacije.

Dober logotip izpolnjuje več nalog

Dober logotip mora izpolnjevati več standardov, da bi uspešno opravljal svojo nalogo:

  • mora biti prepoznaven

  • Izgled mora biti profesionalen

  • mora biti usklajen z dejavnostjo in grafično ustrezati branži

  • imeti mora svoj karakter in izpolnjevati svoj cilj

  • mora biti preprost, da je v osnovni oblik enostaven za apliciranje v vseh tehnikah

  • mora biti kreativen in odprt za nadgradnje

 

Oblikovanje logotipov kot celote celostne grafične podobe

Vse te komponente naredijo logotip dober in ustrezen ter predstavlja zelo pomemben člen pri izdelavi neke zunanje podobe organizacije. Zato za kvaliteten rezultat zahteva močno strokovno znanje, ki na podlagi naročnikovih želj izdela in izbrusi izdelek.

Pomembna komponenta je tukaj tudi brezpogojno zaupanje oblikovalcu, da bo svoj izdelek pripeljal do končnega rezultata, kajti včasih je potrebno usklajevanje strokovnih smernic in naročnikove predstave. Z našim teamom vam na tem področju ponujamo popolno podporo.
 

Logotip podjetja Kotorna.

 

Celostna podoba Hov Hov.

 

Slovenija projekt

 

Logotip za Gledališče za otroke in mlade.

 

Šenk notranja oprema.

 

Celostna podoba podjetja Geoportal.

 

Grafična podoba podjetja Akron.

 

Logotip podjetja Fisher international

 

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o