Oblikovanje plakatov, jumbo plakatov

Plakat je kot samolepljiva izložba, torej nas mora pritegniti in informirati z vsebino, ko ga pogledamo. V naši hiši vam vsekakor lahko ustrežemo glede tega.

Oblikovanje plakatov in jumbo plakatov

Plakate si zamislimo idejno, jih ustvarimo, izdelamo fotografijo ali ilustracijo, če je potrebno. Poleg tega pa vam plakate lahko tudi stiskamo. Dosedaj smo jih izdelali že kar nekaj, od sporočilnih, hudomušnih, resnih in zapeljivih, vsakemu svoje. Za Dneve slovenske knjige smo jih izdelali celo serijo, prav tako za gledališče GOML. Zmešajmo torej nekaj jagodne marmelade in ščepec začimb!

jumbo

Oblikovanje plakata "Itak Maži" za GOML

Serija oblikovanih plakatov za prireditev Slovenski dnevi knjige.

Oblikovanje jumbo plakata za Pršutarno Lokev.

Oblikovanje plakata "Boksarsko srce" za GOML

Oblikovanje in zasnova plakatov za podjetje Fisher international d.o.o.

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o