Oblikovanje revij, časopisov, prelomov

oblikovanje revije Turist

Primer prikazuje eno izmed referenc - revijo Turist. Obseg revije je dobrih 100 strani polnega A4 formata, integriranih je 300-400 fotografij, izvedba pa je na kvalitetnem glossy papirju.

V agenciji Art design vam lahko ponudimo tudi oblikovno zasnovo, prelom in tisk revij in časopisov. Skupaj z vami določimo smernice in oblikovanje prilagodimo ciljni skupini.

Oblikovanje in tisk revije

Prav tako izberemo materiale na katerem se bo publikacija tiskala ter poskrbimo za obdelavo teksta, pripravimo slikovne materiale, ki jih po potrebi tudi obdelamo ter vse skupaj s sodelovanjem uredništva tudi postavimo v formo. V naslednji fazi vam tiskovino preko naših tiskarjev lahko tudi realiziramo in skrbimo za nadzor pri tisku. Naše merilo pri izdelavi revijalnega tiska je odlična oblika, kvaliteta postavitve, kavaliteten tisk ter točni roki izdelave.
 

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o