Grafično oblikovanje - vizualne komunikacije

Grafično oblikovanje je pomembna komponenta vizualnih komunikacij. Njegovo poslanstvo je preko likovnih elementov, fotografij in tekstovnih vsebin komunicirati z uporabnikom.

Profesionalno grafično oblikovanje

V našem studiu vam nudimo profesionalen in z večletnimi izkušnjami podprt team grafičnih oblikovalcev, fotografov in spletnih programerjev. Naši izdelki s področja grafičnega oblikovanja so našli naročnike med veliko znanimi in manj znanimi imeni.

 

Agencijsko zastopanje

Agencijsko zastopanje je zelo učinkovit način sodelovanja med vami, oglaševalsko agencije ter medija v katerem ta oglas vabi in ponuja vaše storitve ali izdelke. Pustite se torej zapeljati s čokolado obliti jagodni torti.

Skupaj z vami bomo izbrali:

  • najbolj primeren način oglaševanja,

  • izdelali idejni osnutek oglaševalske akcije,

  • oblikovali in izdelali oglase,

  • dogovorili se bomo z mediji, kjer bi oglasi nastopali,

  • skupaj z vami spremljali odziv akcije.

Agencijska pogodba - popust pri grafičnem oblikovanju

Vse skupaj vas bo prišlo veliko ugodneje, če boste z nami sklenili agencijsko pogodbo, ki je dober temelj za tako sodelovanje. Ponudili vam bomo namreč popust pri oblikovanju in izdelavi oglasa, stroške si bomo pokrili z agencijsko provizijo, ki smo jo kot agencija deležni pri odkupu medijskega prostora.

Na tak način vas oglaševanje stane manj in je učinkovitejše. Stranki, s katero sodelujemo na daljši rok, tudi »zlezemo pod kožo«, kar pomeni boljše poznavanje problematike in posledično cenejše in predvsem boljše oglaševalske prijeme. Sodelovanje z nami tako postane partnersko, kar je odlično izhodišče za vas in vaše poslovanje.

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o