Cenik grafičnega oblikovanja

Na straneh oblikovalskega cenika boste našli podatke o posameznih storitvah in si na grobo izračunali strošek nekega projekta. Seveda so cene v tem našem ceniku predstavljene okvirno in vedno se pri zakupu več storitev najde tudi rezerva za kakšno ugodnost.

cene
cenik grafičnega oblikovanja

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o